Białogóra - Monteblanco

Dla wszystkich ludów żyjący nad Białką, zawsze punktem orientacyjny była święta góra Harama. Umiejscowiony u rozwidlenia rzek, wysoki na czterysta metrów masyw skalny wyrastający pośród łagodnych wzgórz wyróżniał się w krajobrazie i stanowił zagadkę dla wszystkich – od szamanów plemiennych po wyposażonych w najnowsze aparaty geologów.
Mimo to niemal od zawsze w cieniu Haramy istniała jakaś osada. Jednak dopiero zajęcie tych terenów przez Iwemwergich przyczyniło się do powstania miasta, zwanego niezbyt oryginalnie albo Białą Górą albo Podgórzem. Jeszcze w czasach Lupusa konieczne było wydawanie aktów prawnych, które zmuszały urzędników i petentów do używania jednolitej nazwy: Białogóra.
Pierwotnie fortyfikacje obejmowały jedynie lewy brzeg rzeki, jednak powstanie dwóch osiedli zmusiło włodarzy do stworzenia nowego typu fortyfikacji, pozwalających bronić rozrzuconych wokół centralnej osady domostw. Pierwszym z nich było Doma Aurora, czyli rozłożone na Wzgórzu Leśnym osiedle auriańskie, które rychło obrosło dzielnicami pomocniczymi, zamieszkanymi przez obsługujące Aurian zakłady rzemieślnicze i służące za bazę mieszkaniową dla służby. Drugie to Widły, gdzie pośród podmokłych łąk powstały szałasy uciekinierów ze zniszczonej przez Wielki Pożar Kwartii. Ostatecznie miasto objęło oba brzegi Białki, a także Widły, za którymi powstały później także dzielnice przemysłowe. 
Jako centrum kulturalne i społeczne Białogóra godnie reprezentowała Widlan, niezależnie od aktualnej sytuacji geopolitycznej wydając wiele wybitnych postaci muzyki, sztuki, nauki i techniki i ściągając równie wyróżniające się osoby z całej Auriany. Olbrzymie zapotrzebowanie na siłę roboczą kazało też ściągać rzesze imigrantów z niemal całego świata, przez co już w XVII w. p.I.C. miasto doczekało się dzielnicy kattajskiej, a pod koniec XX w. p.I.C. szacowano, że rodowici Widlanie stanowią 45% mieszkańców, Aurianie 13%, pozostałe 42% zaś było elementem napływowym, a na ulicach można usłyszeć szesnaście różnych języków. Kolejne panujące w mieście imperia zostawiły też swoje piętno w postaci różnorodnych pomników, budynków i organizacji ulic, przez co przylgnęło do Białogóry miano „Grodu Tysiąca Twarzy”.
Wielki kryzys Białogóra przeżyła w 2017 r. p.I.C., gdy najpierw doszło do serii tajemniczych zdarzeń, a następnie Fabiusz Aureliusz prowadził tu działania przeciw domniemanej opozycji antyauriańskiej.

01 kwietnia 2017