Białogóra - Wergorah

Po powstaniu Granicy Iwemwergi i ich sojusznicy w pierwszej kolejności zamieszkali Białogórę. Od tej pory niezmiennie stanowiła ona stolicę najpierw królestwa Białogóry, potem Ghanatu a przede wszystkim – serce rodziny lupusaidzkiej. Stąd też każda większa grupa ciążyła ku temu miastu, jednak stale przytłaczającą większość stanowili tu Widlanie i Lupusaidzi, a potem pojawiła się spora grupa reprezentantów elity Ghanatu.

Pierwszym wielkim projektem budowlanym zarządzonym jeszcze przez Werga było sprowadzenie szczątków Dwunastu Złotych Miast i wzniesienie z nich Złotej Góry, która jednak w czasie walk z Ghanatami na wskutek usunięcia z niej złotych ozdób na potrzeby wojenne oraz po serii pożarów stała się Czarną Górą, a na jej szczycie umieszczono niewielką kapliczkę. Wobec utraty przez nią jej świętego charakteru stale wykorzystywano Białą Górę, jednak dopiero Ghorem Kulawy zezwolił urzędnikom pobudować tam rezydencje, tworząc osobną dzielnicę administracyjną.

Po objęciu władzy przez Ghanów, szczyt Czarnej Góry stał się siedzibą nowego państwa, sama nazwa balansowała między lupusaidzkim Wergora a ghanackim Bilogora. Ostatecznie naturalnie wytworzyła się nazwa pośrednia zaakceptowana w XII r. E.W. – Wergorah.

Styl zabudowy miasta podlegał stopniowej ewolucji, jednak wykształciła się szkoła architektoniczna, starająca się pogodzić styl wczesny, gdy z powodu słabego zaludnienia nawet w ubogich dzielnicach budowano wielkie, obszerne rezydencje z późniejszymi, bardziej skromnymi konstrukcjami, zorganizowanymi na obrzeżach miasta, a powstałymi w czasie przeludnienia miasta.

Choć Białogóra była punktem zbornym Lupusaidów, rzadko kiedy padała ofiarą ataków ich wrogów. Problemem dla niej były wojny domowe, które doprowadziły do konieczności dwóch wielkich odbudów miasta. Poza walkami wewnętrznymi,  miasto stanowiło raczej punkt wypadowy potomków Lupusa toczących walki z demonami w odległych zakątkach świata. Wyjątkiem były dwa ataki Omorighamich. W 1078 r. p.I.C. uderzyli oni na mury miasta, nie poczynając wielkich szkód. W drugim, w 2017 r. p.I.C. stronnicy Młodego Ghana Kubilaja dostawszy się do centrum kanałami spowodowali ogromne zniszczenia, zostali jednak odparci.

01 kwietnia 2017