16 kwietnia 2017
Drzewo genealogiczne Werga-Lupusa Białogórskiego Najbliższa rodzina Lupusa Białogórskiego, liczona od niego samego po wnuki. Schemat zawiera tylko imiona elladzkie i wergańskie Werga i jego dzieci. Wyjątek stanowią tu Hargą, która
12 kwietnia 2017
Lupus Białogórski (właść. Werg Wergoragi, Werg iwem Orig), 659-751 p.I.C., władca Białogóry w latach 700-751 p.I.C. Postać zapomniana po stronie auriańskiej, legendarna i fundamentalna dla historii strony wergańskiej. Wychowany w