Zakon Liścia Ḱamuri

Pokolenie Hargi - Awimigiō Hargaj
Harga, drugie dziecko Herrema, od małego unikała ludzi, a lgnęła do różnej maści zwierząt. W wieku lat trzynastu przeszła swoją pierwszą przemianę i od tej pory tylko dwa razy przybrała formę ludzką. Skierowanie odziedziczonego po ojcu Daru na leczenie zwierząt skutkowało szybko specjalizacją, a także wyjątkowym dla Wergarytów samotnictwem i aspołecznym nastawieniem. Skutkuje to brakiem formalnej siedziby – Pałac Hargi w Białogórze stanowi głównie bibliotekę, z której może skorzystać każdy fascynat zoologii, gdzie częściej widuje się Niewergarytów niż członków Zakonu.
 

Typowym dla tego Pokolenia jest przyjmowanie formy zwierzęcej na długie lata, przez co dochodzi nieraz do zatracenia formy ludzkiej. Uznawane jest to Przekleństwo, prowokujące podejrzenia nie tylko jeśli chodzi o człowieczeństwo kogoś, kto pół życia spędza na czterech łapach, ale także o zoofilię. Dlatego małżeństwa Hargitów zmuszone są przez starowiekową tradycję do spędzenia nocy poślubnej w ludzkim ciele, czego pilnuje ojciec panny młodej.
 

Zakon Liścia amuri nieprzypadkowo obrał sobie za herb liść wyhodowanej przez Herrema odmiany babki lekarskiej, rosnącej w odosobnieniu, ale mającej wiele zastosowań. Szkolenie Hargity to w pierwszej kolejności relacja mistrz-uczeń, jedynie delikatnie sformalizowana przepisami państwowymi. Lecznice hargickie słyną ze swojej skuteczności i są niezwykle popularne, o ile właściciel zwierzęcia zna odpowiednio dobrze werganę, by porozumieć się z lekarzem. W rejonach, gdzie Wergaryci stanowią mniejszość wykształcił się zwyczaj współpracy Pokolenia Legeriona z Hargitami, dzięki czemu przy każdej przychodzi przez kilka godzin pracuje dobrze opłacany tłumacz.
 

Zaczerpnięty z praktyki Rodu Herrema podział kręgów obejmuje:

Krąg zerowy – potencjał, ogólna odporność na trucizny i szybsze niż zwykle gojenie ran.

Krąg pierwszy – błyskawiczne leczenie powierzchownych otarć.
Krąg drugi – leczenie rozciętych tkanek miękkich.

Krąg trzeci – leczenie złamań kości.

Krąg czwarty – usuwanie skutków zmiażdżeń, odrzucanie martwych tkanek.

Krąg piąty – odtwarzanie tkanki nerwowej (od 1228 HMW także skuteczne użycie Daru w leczeniu chorób genetycznych).
 

Nominacja na dany Krąg następuje poprzez potwierdzenie przez Przewodnika faktu opanowania Daru w stopniu wystarczającym do awansu, jednakże kilka ośrodków (jak na przykład hodowle państwowe) wymaga weryfikacji przez Radę Pokolenia, której przewodzi Przewodnik Zakonu.

21 sierpnia 2017